Holong Ni Damang Dainang

Hamu akka dongan, Sude hita magodang marhite pangarupion namarloksa loksa, Adong dainang adong daamang manang oppung namboru, Tulang manang sude akka namanghaholongi hita. Tabereng ma boha panghokkop ni among ta, Songon dia pe rumang ni amongta ibana do na tongtong gabe amongta, Mungkin hea do songgop tu pikkiran ta, Boasa ma boi hita tubu sian […]

BatakPedia Store

advertisement